Pracownie Psychoterapii

Zarezerwuj termin

Krok 1 / 4 - wybierz usługę


Pracownie Psychoterapii

Krasińskiego 10 10/U4B/U4C
70-402 Szczecin
Tel.: 91 831 60 20
E-mail: psycholog@wir.pl

Grupa Pracowni Psychoterapii

SchemaTY Szczecińska Pracownia Psychoterapii Poznawczej i Schematu oraz Uważne Ludki. Psychoterapia i Mindfulness

to przestrzeń, w które chcemy zainspirować Was do uważnego i świadomego życia. Dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami. Rozwijamy uważne oraz współczujące postrzeganie świata, wychodzimy poza schematy, poszukujemy naszych indywidualnych dróg.

Intencją naszego miejsca jest motto: Doświadczaj świata taki jakie jest! Odważ się żyć!

W naszej ofercie proponujemy kursy Mindfulness dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także grupy i procesy rozwojowe. Wspieramy rodziców poprzez coaching i konsultacje rodzicielskie, kierujemy się ideą świadomego uważnego rodzicielstwa, czerpiemy także z nurtów bliskościowych.

Możecie Państwo korzystać z terapii indywidualnej i grupowej, terapii rodzin.

Terapię prowadzimy w paradygmacie poznawczo - behawioralnych, szczególnie w tzw. 3 fali CBT.

W naszej pracy wykorzystujemy elementy uważności oraz współczucia, terapię schematów, DBT oraz ACT.


Zapraszamy!
Lokalizacja

Krasińskiego 10 10/U4B/U4C, 70-402 Szczecin


Pracownicy

Ewa Winiarska

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka uważności

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Szkoliła się głównie w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej, terapii schematów, dbt, mindfulness, bliskie są jej podejścia trzeciej fali. Uczestniczy w kursie trenerskim terapii skoncentrowanej na współczuciu oraz uważność dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym, oddziałach onkologicznym i wewnętrznym. Obecnie jest związana zawodowo także z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Szpitalem w Zdunowie. Ukończyła kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, oczekuje na egzamin. Jest także doktorantką Uniwersytetu SWPS i wykładowczynią.

Pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom przeżywającym kryzysy w życiu osobistym, lęk czy obniżony nastrój, cierpiącym z powodu problemów w relacjach z innymi, problemów depresyjnych czy trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem lub niską samooceną, osobom potrzebującym zmian w swoim życiu. Prowadzi także konsultacje w obszarze świadomego rodzicielstwa oraz coaching rodzicielski.


Ola Bujalska

psycholożka dziecięca, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia poznawczo-behawioralnym. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w żłobku, czuwając nad prawidłowym rozwojem dzieci, ośrodku terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w placówce oświatowej. Obecne zatrudniona jako psycholog szkolny. Odbywała również staż na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w SPS ZOZ Zdroje.  Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Szkoli sie także w zakresie coachingu rodzicielskiego oraz mindfulness dla dzieci. W pracowni pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, pomagając m.in w trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych, treningach umiejętności społecznych. Prowadzi terapię dzieci ze spektrum. Swoją pracę opiera na wartościach, działaniach i użyteczności, najważniejsza dla niej jest relacja terapeutyczna. Przywiązuje dużą wagę do rozwoju, dlatego wciąż się uczy, praktykuje i doświadcza. Stale aktualizuję i pogłębia swoją wiedzę.

Julia Blatkiewicz

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia na kierunku psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W trakcie certyfikacji na psychoterapeutę pracującego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie oraz w Szpitalu SPS Klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Prowadzi terapie osób dorosłych, dzieci i młodzieży od 12 r.ż.. Zajmuje się także prowadzeniem medytacji uważności. Szkoli się w zakresie mindfulness dla dzieci i młodzieży Umiejętności w stawianiu diagnozy klinicznej oraz psychoterapii pozwalają jej na indywidualne podejścia do pacjenta. Pomaga osobom w stanach depresyjnych, lękowych oraz z zaburzeniami odżywiania, wykorzystując wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz psychodietetyki. Nieustannie pogłębiając swoją wiedzę i korzystając z poznanych metod oraz technik terapeutycznych, prowadzi skuteczną, efektywną pracę nad wykonaniem pierwszego kroku w budowaniu własnej wartości osób, które posiadają trudności w relacjach międzyludzkich. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim zdrowiem pacjenta, a szczególny nacisk kładzie na tworzenie relacji terapeutycznej. Przestrzega zasad zawartych w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dodatkowo obejmuje stanowisko Operator Numeru Alarmowego 112 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Sylwia Michałowska

Sylwia Michałowska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim oraz podyplomowych studiów przygotowujących do pracy pedagogicznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie pracownik naukowo- dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka oraz współautorka szeregu artykułów naukowych i psychoedukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Placówkach Wsparcia Dziennego, wrocławskiej Fundacji „W Związku Z Rakiem”, Ośrodku Adopcyjnym oraz w placówce oświatowej.

Pracuje z nastolatkami i osobami dorosłymi. Wspiera osoby, które znalazły się w kryzysie lub zmagają się ze stresem, niskim poczuciem wartości, lękiem czy depresją.


Katarzyna Stawczyk

Katarzyna Stawczyk (ona/jej)

pedagożka, edukatorka seksualna, doradczyni seksuologiczna/seksuolożka

Pedagożka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. Doświadczenie zbierała pracując z młodzieżą uczącą się poza stałym miejscem zamieszkania, jak również w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Absolwentka studiów z pedagogiki nauczycielskiej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Ukończyła podyplomowe studia z seksuologii praktycznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Obecnie w czasie studiów psychologicznych. Brała udział w kursach: Centrum Terapii Haak - szkolenie przygotowujące do pracy z osobami LGBTQ+, "Sytuacja osób LGBTQ+"

warsztat antydyskryminacyjny. W swojej pracy skupia się na edukacji seksualnej i pomocy osobom potrzebującym poradnictwa seksuologicznego. Pomaga rodzicom zrozumieć rozwijającą się seksualność dzieci (masturbacja dziecięca, dysforia płciowa, dojrzewanie psychoseksualne, problemy z identyfikacją tożsamości seksualnej). Uważa, że zdrowie seksualne człowieka wymaga pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i, relacji seksualnych, a także możliwości posiadania przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Poradnictwo i terapia seksuologiczna obejmuje min. takie problemy jak przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu, dyspareunia, pochwica, zaburzenia erekcji. LGBTQ+ friendly.


Marta Niewiarowska

Marta Niewiarowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji


Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Obecnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. Doświadczenie zdobywała podczas stażu w Centrum Psychiatrycznym SPSZOZ „Zdroje”, Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 w Szczecinie jak i w placówkach oświatowych (Niepubliczne Szkoły, Przedszkola i Żłobki „Promyk” w Szczecinie). Aktualnie jest psychologiem szkolnym w dwóch szkołach, udziela wsparcia dzieciom i młodzieży,

a także edukuje rodziców. Ukończyła kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz bajkoterapii, obecnie szkoli się w zakresie mindfulness dla dzieci i młodzieży. Pracuje również jako hipoterapeuta w Akademickim Ośrodku Jeździeckim, głównie z dziećmi i młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi. Wspiera osoby z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi, trudnościami w kontaktach międzyludzkich czy niskim poczuciem własnej wartości. Pomaga w samorozwoju oraz lepszym poznaniu siebie. Ważna dla niej jest indywidualna relacja terapeutyczna, empatia, ale też rzetelność, dlatego stale pogłębia swoją wiedzę i uczestniczy warsztatach doszkalających.Ewa Jusis

 Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczeciński, specjalność kliniczna. Obecnie studentka Seksuologii Klinicznej - Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą oraz udziela wsparcia i psychoedukacji rodzicom, przeprowadza diagnozę psychologiczną.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolach specjalistycznych, terapeutycznuych i integracyjnych. W trakcie pracy zawodowej zdobywała wiedzę w zakresie m. in., diagnozowania i wydawania opinii psychologicznych niezbędnych w dalszych etapach diagnostycznych w poradniach i centrach psychologiczno pedagogicznych. Cennym doświadczeniem było dla niej wspieranie rodziców w trakcie całościowego procesu diagnozy związanego z wszelką dokumentacją i omówieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych .

Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole integracyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi- takimi jak: Autyzmem w tym z zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi - Afazja, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnościami intelektualnymi, niepełnosprawnościami ruchowymi oraz zagrożeniem niedostosowania społecznego. Wspiera także dzieci i młodzież neurotypową, szczególnie w przypadkach zachowań ryzykownych, lękowych, trudnościach adaptacyjnych, emocjonalnych i relacyjnych oraz o niskiej samoocenie.

Posiada szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych i aktywnie pracuje z grupami dzieci rozwijając ich kompetencje emocjonalno- społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań jest obserwacja, diagnoza i opiniowanie. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności na szkoleniach specjalistycznych. Obecnie studia z zakresu seksuologii pomagają jej zrozumieć rozwój człowieka oraz rozwinąć umiejętności opiniowania i diagnozy, edukacji i wsparcia.

W trakcie pracy koncentruje się na zbudowaniu relacji indywidualnej opartej na zaufaniu i empatii oraz w przypadku wsparcia rozwoju i procesie diagnostycznym dzieci i adolescentów również na odpowiedzialnej i rzetelnej współpracy z rodzicami.Aleksandra Kowcun

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia społeczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Aktualnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę pracującego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu i inne kursy uprawniające do przeprowadzania badań diagnostycznych i orzekania w sprawie doboru do zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychologicznych i posługiwania się bronią. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinami, częścią tej pracy jest diagnostyka Pacjentów pod kątem funkcjonowania poznawczego, diagnoza niepełnosprawności intelektualnej. Zawodowo od kilku lat związana z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie spotyka się z bardzo szerokim wachlarzem trudności, zgłaszanych przez Pacjentów. W pracy terapeutycznej wykazuje się empatią i zrozumieniem. Bardzo bliskie są jej zasady dialogu motywującego, który stosuje w swojej praktyce, gdyż ceni sobie relacje, które są wolne od oceny. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, aby pomagać w sposób kompetentny.

Prowadzi terapie osób dorosłych, którzy zmagają się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, wspiera osoby, które utraciły wiarę we własne możliwości lub odczuwają trudności w utrzymywaniu relacji interpersonalnych.

Bardzo ważne jest dla niej zapewnienie poczucia bezpiecznej przestrzeni dla Pacjenta, dlatego przestrzega zasad etycznych, zgodnych z kodeksem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoja pracę stale superwizuje. 

Oliwia Awierianów


Usługi

porada:

1. konsultacja psychologiczna cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

2. konsultacje rodzicielskie cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

3. porada seksuologiczna cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

4. Porada Seksuologiczna dla Par cena: 230,00 zł

Dowiedz się więcej

Psychoterapia:

1. Psychoterapia dorosłych cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

2. Psychoterapia dzieci i młodzieży cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

3. Psychoterapia Par i Rodzin cena: 230,00 zł

Dowiedz się więcej

4. Psychoterapia Par i Rodzin cena: 190,00 zł

Dowiedz się więcej

Kategoria ogólna:

1. Coaching cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

2. Coaching świadomego rodzicielstwa cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

3. Kurs mindfulness dzieci i młodzież cena: 750,00 zł

Dowiedz się więcej

4. Konsultacja trening TUS cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej

5. Konsultacja uważność dla dzieci cena: 150,00 zł

Dowiedz się więcej