Szczecińska Pracownia Psychoterapii SchemaTy i Uważne Ludki

ul. Krasińskiego 10/3-4 Tkacka 19-22/114 71-435 Szczecin Tel.: 91 831 60 20 E-mail: sferapsychoterapii@gmail.com

Szczecińska Pracownia Psychoterapii SchemaTy i Uważne Ludki

Zarezerwuj termin

Wybierz oddział oraz usługę

Psychoterapia, psycholog:

1. Integracja Sensoryczna cena: 120,00 zł
Dowiedz się więcej
2. Konsultacja psychologiczna dzieci do 10r.ż. cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
3. Konsultacja psychologiczna dzieci 10-12 lat cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
4. Konsultacja psychologiczna młodzieży od 12r.ż cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
5. Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dorosłych do 20 r.ż cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
6. Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dorosłych cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
7. Konsultacja rodzicielska 1,5h cena: 250,00 zł
Dowiedz się więcej
8. Konsultacja rodzicielska 1h cena: 200,00 zł
Dowiedz się więcej
9. Psychoterapia Par i Rodzin 1,5 cena: 250,00 zł
Dowiedz się więcej
10. Psychoterapia Par i Rodzin 1 h cena: 200,00 zł
Dowiedz się więcej
11. Wsparcie/pomoc psychologiczna dla dorosłych cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
12. Konsultacja seksuologiczna Pary cena: 200,00 zł
Dowiedz się więcej
13. Konsultacja seksuologiczna cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
14. Terapia uzależnień cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
15. Trening funkcji poznawczych (dorośli i dzieci od 6r.ż.) cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
16. Psychodietetyka cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej

Kategoria ogólna:

1. Coaching cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
2. Coaching świadomego rodzicielstwa cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
3. konsultacja online cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
4. Konsultacja - Świadoma kobieta cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
5. Konsultacja trening TUS cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej
6. Konsultacja uważność dla dzieci cena: 170,00 zł
Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Krasińskiego: Szczecin Krasińskiego 10/3,4
Tkacka: Szczecin, Tkacka 19-22/114
CBTonline: Online


Pracownicy

Ewa Winiarska

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka uważności

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Szkoliła się głównie w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej, terapii schematów, dbt, mindfulness, bliskie są jej podejścia trzeciej fali. Uczestniczy w kursie trenerskim terapii skoncentrowanej na współczuciu oraz uważność dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym, oddziałach onkologicznym i wewnętrznym. Obecnie jest związana zawodowo także z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Szpitalem w Zdunowie. Ukończyła kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, oczekuje na egzamin. Jest także doktorantką Uniwersytetu SWPS i wykładowczynią.

Pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom przeżywającym kryzysy w życiu osobistym, lęk czy obniżony nastrój, cierpiącym z powodu problemów w relacjach z innymi, problemów depresyjnych czy trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem lub niską samooceną, osobom potrzebującym zmian w swoim życiu. Prowadzi także konsultacje w obszarze świadomego rodzicielstwa oraz coaching rodzicielski.


Ola Bujalska_4B

Julia Blatkiewicz_4C

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia na kierunku psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W trakcie certyfikacji na psychoterapeutę pracującego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie oraz w Szpitalu SPS Klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Prowadzi terapie osób dorosłych, dzieci i młodzieży od 12 r.ż.. Zajmuje się także prowadzeniem medytacji uważności. Szkoli się w zakresie mindfulness dla dzieci i młodzieży Umiejętności w stawianiu diagnozy klinicznej oraz psychoterapii pozwalają jej na indywidualne podejścia do pacjenta. Pomaga osobom w stanach depresyjnych, lękowych oraz z zaburzeniami odżywiania, wykorzystując wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz psychodietetyki. Nieustannie pogłębiając swoją wiedzę i korzystając z poznanych metod oraz technik terapeutycznych, prowadzi skuteczną, efektywną pracę nad wykonaniem pierwszego kroku w budowaniu własnej wartości osób, które posiadają trudności w relacjach międzyludzkich. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim zdrowiem pacjenta, a szczególny nacisk kładzie na tworzenie relacji terapeutycznej. Przestrzega zasad zawartych w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dodatkowo obejmuje stanowisko Operator Numeru Alarmowego 112 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Katarzyna Stawczyk_3.3

pedagożka, edukatorka seksualna, doradczyni seksuologiczna/seksuolożka

Pedagożka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. Doświadczenie zbierała pracując z młodzieżą uczącą się poza stałym miejscem zamieszkania, jak również w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Absolwentka studiów z pedagogiki nauczycielskiej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Ukończyła podyplomowe studia z seksuologii praktycznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Obecnie w czasie studiów psychologicznych. Brała udział w kursach: Centrum Terapii Haak - szkolenie przygotowujące do pracy z osobami LGBTQ+, "Sytuacja osób LGBTQ+" warsztat antydyskryminacyjny. W swojej pracy skupia się na edukacji seksualnej i pomocy osobom potrzebującym poradnictwa seksuologicznego. Pomaga rodzicom zrozumieć rozwijającą się seksualność dzieci (masturbacja dziecięca, dysforia płciowa, dojrzewanie psychoseksualne, problemy z identyfikacją tożsamości seksualnej). Uważa, że zdrowie seksualne człowieka wymaga pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i, relacji seksualnych, a także możliwości posiadania przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Poradnictwo i terapia seksuologiczna obejmuje min. takie problemy jak przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu, dyspareunia, pochwica, zaburzenia erekcji. LGBTQ+ friendly.


Marta Puchała (Niewiarowska)

Marta Puchała

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji


Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. Obecnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. Doświadczenie zdobywała podczas stażu w Centrum Psychiatrycznym SPSZOZ „Zdroje”, Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 w Szczecinie jak i w placówkach oświatowych (Niepubliczne Szkoły, Przedszkola i Żłobki „Promyk” w Szczecinie). Aktualnie jest psychologiem szkolnym w dwóch szkołach, udziela wsparcia dzieciom i młodzieży,

a także edukuje rodziców. Ukończyła kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz bajkoterapii, obecnie szkoli się w zakresie mindfulness dla dzieci i młodzieży. Pracuje również jako hipoterapeuta w Akademickim Ośrodku Jeździeckim, głównie z dziećmi i młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi. Wspiera osoby z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi, trudnościami w kontaktach międzyludzkich czy niskim poczuciem własnej wartości. Pomaga w samorozwoju oraz lepszym poznaniu siebie. Ważna dla niej jest indywidualna relacja terapeutyczna, empatia, ale też rzetelność, dlatego stale pogłębia swoją wiedzę i uczestniczy warsztatach doszkalających.Ewa Jusis Tkacka 19-22, pokój 114

 Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczeciński, specjalność kliniczna. Obecnie studentka Seksuologii Klinicznej - Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą oraz udziela wsparcia i psychoedukacji rodzicom, przeprowadza diagnozę psychologiczną.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolach specjalistycznych, terapeutycznuych i integracyjnych. W trakcie pracy zawodowej zdobywała wiedzę w zakresie m. in., diagnozowania i wydawania opinii psychologicznych niezbędnych w dalszych etapach diagnostycznych w poradniach i centrach psychologiczno pedagogicznych. Cennym doświadczeniem było dla niej wspieranie rodziców w trakcie całościowego procesu diagnozy związanego z wszelką dokumentacją i omówieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych .

Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole integracyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi- takimi jak: Autyzmem w tym z zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi - Afazja, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnościami intelektualnymi, niepełnosprawnościami ruchowymi oraz zagrożeniem niedostosowania społecznego. Wspiera także dzieci i młodzież neurotypową, szczególnie w przypadkach zachowań ryzykownych, lękowych, trudnościach adaptacyjnych, emocjonalnych i relacyjnych oraz o niskiej samoocenie.

Posiada szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych i aktywnie pracuje z grupami dzieci rozwijając ich kompetencje emocjonalno- społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań jest obserwacja, diagnoza i opiniowanie. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności na szkoleniach specjalistycznych. Obecnie studia z zakresu seksuologii pomagają jej zrozumieć rozwój człowieka oraz rozwinąć umiejętności opiniowania i diagnozy, edukacji i wsparcia.

W trakcie pracy koncentruje się na zbudowaniu relacji indywidualnej opartej na zaufaniu i empatii oraz w przypadku wsparcia rozwoju i procesie diagnostycznym dzieci i adolescentów również na odpowiedzialnej i rzetelnej współpracy z rodzicami.Oliwia Awierianów tkacka 19-22 pokój 114

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie certyfikacji a psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obecnie pracuje jako psycholog w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Szczecinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, gdzie jako pomoc terapeuty uczyła się jak opracować plan wsparcia i prowadzić zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz w żłobku, gdzie czuwała nad prawidłowym rozwojem małych dzieci i współpracowała z rodzicami. Odbyła staż na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w SPS ZOZ Zdroje, gdzie uczyła się sporządzać opinię i prowadzić terapię z młodym człowiekiem w kryzysie psychicznym. Ukończyła kursy i szkolenia, które wyposażyły ją w niezbędną wiedzę i techniki do pracy z dziećmi i młodzieżą, m. in.: Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, szkolenie metodą Kids Skills oraz Trening Umiejętności Społecznych. W pracy z dziećmi i młodzieżą buduje relację terapeutyczną opartą na zaufaniu, wspiera w kryzysie oraz przeżywanym stresie, pomaga zrozumieć trudności oraz wypracować nowe rozwiązania. Stale dokształca się i aktualizuje swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach poświęconych zdobywaniu praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Paulina Szczepanik Tkacka 19-22/114

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Aktualnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A oraz B udzielając wsparcia osobom z rozpoznaniem przewlekłych zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także pozostając w stałym kontakcie z ich rodzinami. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne, tworzy oceny funkcjonowania i wraz z zespołem wyznacza cele Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących. Praktykę zdobywała w niepublicznym przedszkolu integracyjnym, biorąc udział w konsultacjach ze specjalistami i diagnozując trudności edukacyjne, a także potrzeby i możliwości dzieci uczęszczających do placówki. . Brała udział w tegorocznej edycji projektu Opieki Wytchnieniowej, podczas której udzielała wsparcia opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Ukończyła szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych, a także trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumienia się. Ukończyła szkolenie z zakresu podstaw terapii Schematów. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami afektywnymi, lękowymi oraz schizofrenią. Jest osobą empatyczną, która przejawia silną motywację do ciągłego poszerzania wiedzy.

Wiktoria Witkowska (Lachowicz)

Psycholog, psychotraumatolog

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IEN, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą, ćwicząc umiejętności z zakresu logicznego myślenia, koncentracji, uwagi oraz nauki technik pamięciowych, pomagając dzieciom opanowywać materiał szkolny. W trakcie studium psychoterapii poznawczo - behawioralnej.

Ukończyła szkolenia: Terapia Schematów, Dziecko wysoko wrażliwe, Fobie społeczne u dzieci, kurs Trenera Umiejętności Miękkich oraz Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Od dwóch lat zawodowo związana ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa również na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w SPS ZOZ Zdroje, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jestem i Ja. W pracowni pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, wspiera dzieci i rodziny po stracie, w żałobie, pomaga w trudnościach emocjonalnych, również po ciężkich doświadczeniach życiowych.

Wspiera dorosłych w trudnościach z zakresu zaburzeń depresyjno - lekowych, trudnościach w relacjach, nadmiernym stresie, bólu emocjonalnym.

 Prowadzi zajęcia z treningu umiejętności społecznych. W pracy najważniejsza jest dla niej akceptacja, bezpieczna przestrzeń oraz wzajemna komunikacja z klientem. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności

Anna Szipluk_3.3

pedagożka, psychoterapeuta systemowy I stopnia, w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, coach Professional Certfied Coach w ICF Poland, socjoteraputa

 

Prowadzę terapię indywidualną, rodzinną w nurcie terapii systemowej z wykorzystaniem także narzedzi coachingowych. Od zawsze pracuję z ludźmi. Mam to wielkie szczęście towarzyszyć innym w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Codziennie moi klienci, uczestnicy terapii, treningów rozwojowych nauczyli mnie jak wielką siłą i potencjałem dysponuje człowiek- trzeba tylko stworzyć przestrzeń do odkrycia tego co w nim drzemie.

Pracowałam w Proadni Psychologiczno – pedagogicznej, Ośrodku Interwencji kryzysowej.

Uczestniczylam w tworzeniu wielu programów min: 

-Programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zamieszkującej Województwo Zachodniopomorskie;

-Edukacja społeczności lokalnej, wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia- udzielania ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy.

-Tworzenie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym problemem alkoholowym.

Posiadam 12-letnią praktykę w prowadzeniu zajęć na studiach wyższych, studiach podyplomowych. Prowadzę również treningi i warsztaty specjalistyczne oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych nauczycieli) w obszarze rozwoju i kompetencji zawodowych.

Kinga Cegielska_Tkacka

Małgorzata Malinowska

Katarzyna Janiak

Absolwentka 5-letnich studiów psychologicznych ze specjalnością Psychologia Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, aktualnie w trakcie Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego na psychologów. Swoje doświadczenie zdobywała w SPS ZOZ ZDROJE na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Szczecinie, a także w Miejskim Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego w ramach krótkich interwencji i zajęć grupowych wychowankom wymienionych placówek. Oprócz tego udzielała wsparcia psychologicznego najmłodszym osobom uchodźczym z Ukrainy, działając jako wolontariuszka w Punkcie Opieki nad Dzieckiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Ukończyła następujące szkolenia: Jak reagować, gdy zaobserwujesz lub dziecko ujawni, że doznaje krzywdy? - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 - Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się narzędziem; Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży; Czy dzieci cierpią na depresję?; Agresja u dzieci - Jak sobie z nią radzić? Jak zapobiegać?; Najciekawsze historie dzieci z nadpobudliwością psychoruchową; Style uczenia się dzieci i młodzieży.

Na co dzień pracuje, jako asystent nauczyciela w przedszkolu międzynarodowym z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, gdzie wspiera rozwój najmłodszych udzielając im wsparcia, również w języku angielskim.

Edyta Gradel

Wspieram i rozwijam potencjał dzieci od prawie 15 lat. Jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego. W swojej pracy zawodowej miałam kontakt zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i z nastolatkami. Byłam wychowawcą i kierownikiem świetlicy środowiskowej. Obecnie pracuję w Szczecinie w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Studiuję na piątym roku Psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym. Ukończyłam kursy Terapii Ręki, oraz Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Permanentnie się szkolę, poszerzam swoją wiedzę i umiejętności. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci, Liliany i Kevina. Bliska mi jest tematyka rodzicielstwa bliskości według założeń Jespera Juula, który pisał, że ,,najlepszym pokarmem dla dziecka jest pokarm psychiczny”. W mojej pracy szczególnie ważna wydaje mi się nić porozumienia, relacja między młodym pacjentem a terapeutą, oraz współpraca z rodzicami. W obszarze moich działań terapeutycznych pracuję z rodzicami w zakresie poszerzania ich kompetencji rodzicielskich, a także z osobami mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, posiadającymi niskie poczucie własnej wartości, obniżony nastrój, przejawiającymi stany lękowe, lub zaburzenia zachowania.


Agnieszka Rynkiewicz

Pedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, oraz terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Doświadczenie nabywała w pracy w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych, oraz ośrodkach

terapii uzależnień. Każdy przypadek pracy z pacjentem aktualnie poddaje superwizji. Ukończyła

studia podyplomowe z terapii i diagnozy pedagogicznej, z surdopedagogiki, oraz Szkołę Psychoterapii

Uzależnień w CEDR w Czarnym Borze w wymiarze 680 h zajęć wykładowych i warsztatowych.

Uzyskała certyfikat Studium Dialogu Motywującego, oraz 64 godzin superwizji grupowej w oparciu o

tę metodę. Pracuje w oparciu o metodę jako jest Dialog Motywujący, zarówno z dorosłymi jak i z

młodzieżą. Świadczy usługi z zakresu: wszelkiego rodzaju terapii uzależnień, terapii DDA (Dorosłe

Dziecko Alkoholików, DDD (Dorosłe Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej), oraz terapii współuzależnienia.

Prowadziła warsztaty z zakresu terapii środowiskowej, oraz z zakresu terapii uzależnień. Brała udział

w kursach: „Od rodziny nie można uciec” organizowanym przez Centrum Terapii Dialog, „Jak

pracować nad motywacją klienta korzystając z narzędzi Dialogu Motywującego”, „Praca

psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline”, oraz „Jak pracować z pacjentami z

zaburzeniami odżywiania – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów”, również organizowanym

przez Centrum Terapii Dialog. W swojej pracy pracuje głównie na relacji terapeutycznej.

Maja Błażkiewicz

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) i pedagogiki ogólnoakademickiej (opiekuńczo-resocjalizacyjnej) na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w poradniach specjalistycznych. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobyła w przedszkolu niepublicznym oraz w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -  dzięki pracy z dziećmi w grupach różnorodnych pod względem wieku, środowiska oraz potrzeb, posiada szeroki zakres wiedzy o funkcjonowaniu, rozwoju oraz możliwościach dzieci. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz jest trenerem umiejętności społecznych. Aktualnie, jest psychologiem i członkiem zespołu specjalistycznego w Przedszkolach Publicznych Nr 4, nr 30 i nr 72. Stale się rozwija w obszarze pracy z dziećmi. W gabinecie chce zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, zaufania, empatii i zrozumienia każdej indywidualnej jednostki. Najlepiej odnajduje się w pracy z trudnościami relacyjnymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi i tymi, które są związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, w rodzinie i innych środowiskach dziecka. 


Natalia Muskała

Bogumiła Nitkowska

Karolina Paluch

Anna Walawska

Daria Kamińska

Magister psychologii o specjalności klinicznej oraz trenerka umiejętności społecznych.

Doświadczenie zdobywała odbywając praktykę w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Rehabilitacyjnym, a także na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych.  


Obecnie pracuje w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Oprócz wsparcia indywidualnego prowadzi zajęcia w formie warsztatów, psychoedukację, trening umiejętności społecznych oraz funkcji poznawczych. 

Główny obszar zainteresowań to psychologia zdrowia, neuropsychologia, psychologia rozwoju. W swojej pracy czerpie inspirację z psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz egzystencjalnej. Wciąż udoskonala swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. 


Swoją pomoc kieruje do osób zmagających się z trudnymi emocjami, lękiem, stresem, kryzysami, dolegliwościami psychosomatycznymi. Ponadto oferuje wsparcie w sytuacjach występowania choroby przewlekłej somatycznej i psychicznej, zaburzeń neuropsychologicznych oraz neurorozwojowych, dla osób bezpośrednio dotkniętych problemem, a także ich bliskich w różnym wieku. 


Kamila Wiśniewska


Usługi

Psychoterapia, psycholog:

1. Integracja Sensoryczna cena: 120,00 zł

Dowiedz się więcej

2. Konsultacja psychologiczna dzieci do 10r.ż. cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

3. Konsultacja psychologiczna dzieci 10-12 lat cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

4. Konsultacja psychologiczna młodzieży od 12r.ż cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

5. Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dorosłych do 20 r.ż cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

6. Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dorosłych cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

7. Konsultacja rodzicielska 1,5h cena: 250,00 zł

Dowiedz się więcej

8. Konsultacja rodzicielska 1h cena: 200,00 zł

Dowiedz się więcej

9. Psychoterapia Par i Rodzin 1,5 cena: 250,00 zł

Dowiedz się więcej

10. Psychoterapia Par i Rodzin 1 h cena: 200,00 zł

Dowiedz się więcej

11. Wsparcie/pomoc psychologiczna dla dorosłych cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

12. Konsultacja seksuologiczna Pary cena: 200,00 zł

Dowiedz się więcej

13. Konsultacja seksuologiczna cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

14. Terapia uzależnień cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

15. Trening funkcji poznawczych (dorośli i dzieci od 6r.ż.) cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

16. Psychodietetyka cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

Kategoria ogólna:

1. Coaching cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

2. Coaching świadomego rodzicielstwa cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

3. konsultacja online cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

4. Konsultacja - Świadoma kobieta cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

5. Konsultacja trening TUS cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej

6. Konsultacja uważność dla dzieci cena: 170,00 zł

Dowiedz się więcej